Chính sách bảo mật:

Sphere Network LTD ("Sphere") vận hành www.Sphere.social và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của Sphere là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành các trang web của mình.

Trang web Khách thăm

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, Sphere thu thập các thông tin không xác định cá nhân theo loại mà trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Mục đích để thu thập thông tin nhận dạng không phải là cá nhân là để hiểu rõ hơn về cách Sphere sử dụng trang web của Sphere. Đôi khi, Sphere có thể phát hành thông tin không phải là cá nhân xác định trong tổng thể, ví dụ như bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Sphere cũng thu thập thông tin nhận diện cá nhân có tiềm năng như các địa chỉ Giao thức Internet (IP) dành cho người dùng đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên các blog / trang web www.Sphere.social. Sphere chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người nhận xét trong cùng tình huống mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận và địa chỉ email có thể được nhìn thấy và tiết lộ cho các quản trị viên của blog / trang web có bình luận còn lại.

Thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân

Khách truy cập Sphere nhất định chọn tương tác với Sphere theo cách yêu cầu Sphere thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Sphere gather phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại www.Sphere.social để cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người giao dịch với Sphere được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, Sphere thu thập thông tin như vậy chỉ trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với Sphere. Sphere không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những gì được mô tả bên dưới. Và du khách luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với sự cảnh báo rằng nó có thể ngăn cản họ tham gia vào một số hoạt động nhất định liên quan đến trang web.

Tổng hợp thống kê

Sphere có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào các trang web của nó. Sphere có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Sphere không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác với cách mô tả dưới đây.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân Một số

Sphere chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân của những nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên quan mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý nó trên Sphere thay mặt hoặc cung cấp các dịch vụ có tại các trang web Sphere, và ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức trực thuộc có thể ở bên ngoài nước bạn; bằng cách sử dụng trang web Sphere, bạn đồng ý chuyển thông tin đó cho họ. Sphere sẽ không thuê hoặc bán các thông tin xác định cá nhân và nhận dạng cá nhân có tiềm năng cho bất cứ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức trực thuộc, như được mô tả ở trên, Sphere chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Sphere tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Sphere, bên thứ ba hoặc công chúng. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của một trang web Sphere và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Sphere thỉnh thoảng có thể gửi cho bạn email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu thập phản hồi của bạn hoặc chỉ giữ cho bạn cập nhật với những gì đang diễn ra với Sphere và các sản phẩm. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi bảo lưu quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. Sphere có tất cả các biện pháp hợp lý cần thiết để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin có thể nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi lần khách truy cập trả về. Sphere sử dụng cookie để giúp Sphere xác định và theo dõi khách truy cập, cách sử dụng trang web Sphere và các sở thích truy cập trang web của họ. Những người khách không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web Sphere, với nhược điểm là các tính năng nhất định của các trang web Sphere có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Kinh doanh Chuyển

Nếu Sphere hoặc phần lớn tài sản của họ bị mua lại hoặc trong trường hợp Sphere không còn hoạt động hoặc bị phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng những chuyển khoản đó có thể xảy ra và bất kỳ người thâu tóm Sphere nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được gửi đến người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Sphere và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Chính sách bảo mật thay đổi

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Sphere có thể thay đổi Chính sách Bảo mật của nó theo thời gian và theo ý mình. Sphere khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của Trang. Nếu bạn có tài khoản www.Sphere.social, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có thay đổi trong Chính sách Bảo mật này sẽ tạo thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.