Câu hỏi thường gặp về tín dụng SAT

Tín dụng là gì?

Tín dụng 1 tương đương với 1 SAT (Mã hoạt động xã hội) được sử dụng trên Sphere Social.

 

Làm thế nào tôi có thể đổi Điểm Uy Tín cho SAT (Thẻ Hoạt Động Xã Hội)

Bạn có thể đổi tín dụng của mình bằng cách điền vào biểu mẫu này:  Bấm vào đây

Chúng ta sẽ cần:

1) Địa chỉ email tài khoản của bạn trên Sphere Social

2) Số lượng tín dụng bạn muốn trao đổi cho SAT

3) Địa chỉ ví Ethererum của bạn. (Lưu ý: Không có địa chỉ ví ethereum từ các sàn giao dịch. Vui lòng chỉ sử dụng các địa chỉ từ MyEtherWallet, Mist, Metamask, v.v.)

4) Rút tiền tối thiểu là 100 SAT

5) Vui lòng đợi tối đa 48 giờ để SAT xuất hiện trong ví của bạn

Làm cách nào để nhận được tín dụng?

Bạn có thể kiếm được tín dụng bằng cách thực hiện các hoạt động khác nhau trên trang web như thêm blog, tạo sự kiện mới ... v.v. Ngoài ra, bạn có thể mua tín dụng bằng tài khoản PayPal.

Để xem những hành động nào bạn có thể thực hiện để kiếm SAT, vui lòng truy cập:  Các loại hành động và tín dụng