Điều khoản & Chính sách bảo mật

Điều khoản và Điều kiện ("Điều khoản")

Cập nhật lần cuối: Tháng Tám 30, 2017

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản", "Điều khoản và Điều kiện") trước khi sử dụng trang web www.sphere.social ("Dịch vụ") do Sphere Network ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" ).

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều kiện dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ. Thỏa thuận Điều khoản & Điều kiện này được cấp phép bởi Điều khoản sử dụng đến mạng Sphere.

Trợ Lý Giám Đốc

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đó là chính xác, đầy đủ và hiện tại ở tất cả các lần. Nếu không làm như vậy tạo thành một hành vi vi phạm các điều khoản, trong đó có thể dẫn đến chấm dứt ngay tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hay hành động theo mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi biết có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết Để các trang Web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà Sphere Network không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát.

Sphere Network không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Sphere Network sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.

Luật

Các Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Vương quốc Anh, không phụ thuộc vào các điều khoản xung đột của luật pháp.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản này sẽ không được xem là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Những thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

 

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này quy định cách Sphere Network thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng (mỗi người là "Người dùng") của trang web http://www.sphere.social ("Trang web").

 

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi người dùng ghé thăm trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, và kết hợp với các hoạt động khác, dịch vụ, tính năng và nguồn lực chúng tôi làm cho có sẵn trên trang web của chúng tôi . Người dùng có thể được yêu cầu, phù hợp, tên, địa chỉ email. Người dùng có thể, tuy nhiên, hãy truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Người sử dụng luôn có thể từ chối cung cấp những thông tin nhận dạng, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

 

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người sử dụng bất cứ khi nào chúng tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về người sử dụng phương tiện kết nối vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng và các thông tin tương tự khác.

 

Cookie của trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người sử dụng đặt các tập tin cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích ghi chép và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người sử dụng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

 

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

Mạng Sphere có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

 - Để chạy và vận hành trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể cần phải hiển thị nội dung thông tin của mình trên các trang web một cách chính xác.

 - Để cải thiện dịch vụ khách hàng

Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.

 

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng thu thập dữ liệu, lưu trữ, xử lý và thích hợp và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc huỷ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi của bạn.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê người sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến du khách và người sử dụng với các đối tác của chúng tôi kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

 

Thay đổi chính sách bảo mật

Mạng Sphere có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chính của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này theo định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

 

Bạn chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị việc bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chính sách bảo mật này được xây dựng bằng cách sử dụng trình tạo PrivacyPolicies.com.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, thực tiễn của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.