Loại hành động và tín dụng

Bạn có thể chỉnh sửa số lượng tín dụng mà thành viên có thể kiếm được cho mỗi hành động trong một khoảng thời gian cụ thể

Tín dụng: số tín chỉ có thể kiếm được bằng cách thực hiện hoạt động này. '0' có nghĩa là không có tín dụng nào có thể kiếm được bằng cách thực hiện hoạt động này.

Tối đa: các khoản tín dụng tối đa mà thành viên có thể kiếm được bằng cách thực hiện hoạt động này trong thời gian rollover.

Khoảng thời gian di chuyển: là khoảng thời gian trong giới hạn số lượng tín dụng tối đa được áp dụng. '0' có nghĩa là bạn muốn áp dụng tối đa số tín dụng cho mãi mãi, không thể kiếm được nhiều tín dụng hơn nếu đạt đến số tiền tối đa.

Loại hành động thẻ tín dụng Tín dụng tối đa Thời gian Rollover
Hoạt động
Đăng tin tức 2 4 Ngày 1
BLOG
Viết bài mới 1 4 Ngày 1
Trung tâm
Như 0.3 5 Ngày 1
Bình luận 0.75 8 Ngày 1
Chia sẻ 0.75 8 Ngày 1
Trạng thái nhận xét 0.5 4 Ngày 1
Sự kiện
Tạo sự kiện 0.01 1 Ngày 1
quà tặng
Đã gửi quà tặng 2 10 Ngày 1
Nhóm
Tạo nhóm 0.01 1 Ngày 2
Tham gia Nhóm 0.5 2 Ngày 1
Hình chụp
Tải lên hình ảnh 0 0 Ngày 1
Đề tài
Tạo Topic 0 0 Ngày 1
người sử dang
Thêm bạn bè 1 1 Ngày 1
Ghi Danh 0 0 Ngày 1
Video
Đăng video 0 0 Ngày 1