Videos

Waray Waray Song kanta ug Kalipay

Posted by Berlindo Rivera Bianes in Default Category on November 25 at 05:28 AM  ·  Public
Gi uupaye ko.talaga ine nga ira kanta
Salit ini upload ko kay nakakalipay talaga
Sana damo pa ira mahimo nga sugad hini
Kay nakaka huwas han kapagal o stress
Bisan kun adi kita mga syudad

Kalipayan purposes only
Educational purposes

Comments (0)