Blogs

AIRDROP BITCHEKE, GET 300 BCK TOKEN VALUE $132

on May 19 at 06:18 PM

AIRDROP NHẬN 300 BCK TRỊ GIÁ $132

BitCheke là tương lai của hệ thống thanh toán cho quảng cáo và thương mại, tích hợp tiền điện tử trên môi trường với khai thác xã hội mà chúng tôi gọi là Phần thưởng.

 

1 ETH = 500 BCK

Link: https://goo.gl/dC1ut8

 

Total Supply : 100,000,000 BCK

 

Thực hiện các yêu cầu trong form: tham giá telegram, follow twitter, retweet và tag 10 người bạn vào là xong

 

Comment trên bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3925379.0

Comments (0)